Berikut adalah beberapa karya beliau yang telah diterbitkan:

 1. Adabul Mu’allimin
 2. Ahkamul Hayawan
 3. Al Aham
 4. Al Bayan 1
 5. Al Bayan 2
 6. Al Ijhad 1
 7. Al Ijhad 2
 8. Al Ikhtifal Bi Maulidin Nabi
 9. Al Jannah 1
 10. Al Laamadzhabiyyah ( anti madzhab )
 11. Al Mawaidhul Usfuriyah
 12. Al Wasiyyah 1
 13. Al Wasiyyah 2
 14. Al Wasiyyah 3
 15. Allah Ada Tanpa Tempat
 16. Amtsilati 1
 17. Amtsilati 2
 18. Amtsilati 3
 19. Amtsilati 4
 20. Amtsilati 5
 21. Amtsilati Paket
 22. An Nar 1
 23. An Nar 2
 24. Aqidah
 25. Aqidati
 26. Ar Royatu
 27. As Shihatu Bil Quran
 28. At Takhdzir
 29. Bahaya Zina
 30. Bid’ah Hasanah 1
 31. Bid’ah Hasanah 2
 32. Dinnul Islam
 33. Durotun Nasihah 1
 34. Durotun Nasihah 2
 35. Durotun Nasihah 3
 36. Durotun Nasihah 4
 37. Durotun Nasihah 5
 38. Durrun Syarif
 39. Dzikrul Maut
 40. Fadhoilul Wahabiyyah
 41. Fadhoilur Ramadhan
 42. Fadhoilut Tarawih
 43. Fadhoilus Shodaqoh
 44. Fardu ‘Ain ( Serial Pidana + Murtad)
 45. Fardu ‘Ain ( Serial Pidana )
 46. Fardu ‘Ain ( Serial Tauhid )
 47. Fiqh Nisa’
 48. Hidayatul Asyfiya’ 1
 49. Hidayatul Asyfiya’ 2
 50. Hidayatul Asyfiya’ 3
 51. Hidayatul Asyfiya’ 4
 52. Hidayatul Asyfiya’ 5
 53. Hidayatul Muta’alim
 54. Hubbun Nabi
 55. Hujjah Ahlisunnah ( Tahlil )
 56. Hujjah Ahlisunnah ( Haul )
 57. Hujjah Ahlisunnah ( Tawashul )
 58. Irsyadul Mu’alimin
 59. Irsyadut Tholibun
 60. Isro’ mi’raj
 61. I’tiqod Ahlisunnah
 62. Jilbab
 63. Jinsiyyah 1
 64. Jinsiyyah 2
 65. Kamus ANTIK
 66. Kamus At-Taufiq
 67. Khulashoh
 68. Kitab Pasca Muamalah 1
 69. Kitab Pasca Thoharoh
 70. Kitabul Imani
 71. Kitabus shiyam
 72. Kitabus Sholat
 73. Kitabut Thoharoh
 74. La Tahzan
 75. La Takhasadu
 76. La Takhdhob
 77. La Takhros
 78. La Tatakabbar
 79. Mabadi’ul Falahiyyah ( 8 Prinsip )
 80. Majmu’ Sholawat Baru
 81. Makarimul Akhlaq 1
 82. Makarimul Akhlaq 2
 83. Makarimul Akhlaq 3
 84. Makarimul Akhlaq 4
 85. Mitsaqul Madinah
 86. Motivasi
 87. Motivasi versi lama
 88. Mukhadasati 1
 89. Mukhadasati 2
 90. Mukhadasati 3
 91. Mukhawaroti 1
 92. Mukhawaroti 2
 93. Mukhawaroti 3
 94. Mutiara Hadits 1
 95. Mutiara Hadits 2
 96. Nahwul Qolbi
 97. Nailul Amani
 98. Rumus Qoidah
 99. Sang Pembaharu
 100. Shorfiyyah
 101. Su’udus Zaujain 1
 102. Su’udus Zaujain 2
 103. Su’udus Zaujain 3
 104. Syariati
 105. Syariful Ummah
 106. Syifa’ul Ummah ( Korupsi )
 107. Syifa’ul Ummah (Miras )
 108. Syifa’ul Ummah (Peny. Sex)
 109. Syifa’ul Ummah (Radikal )
 110. Syifa’ul Ummah ( Sex Bebas )
 111. Tabarrukan
 112. Tafsir Al Mubarok
 113. Tafsir Al Mubarok Juz 2
 114. Tatimmah 1
 115. Tatimmah 2
 116. Tatmainnul Qulub 1
 117. Tatmainnul Qulub 2
 118. Tatmainnul Qulub 3
 119. Tatmainnul Qulub 4
 120. Tawaran Revolusi
 121. Ubudiyyah 1
 122. Ulama’ Akherat 1
 123. Ulama’ Akherat 2
 124. Uswatun Khasanah 1
 125. Uswatun Khasanah 2

Untuk info pemesanan kitab silahkan hubungi percetakan El Falah:

—0291-771087 —081-2253-4828

atau hubungi Koordinator Wilayah terdekat