Resensi

Tafsir Al-Mubarok Surah Al-Waqi’ah

Surah Al Waqi’ah
KH. Taufiqul Hakim

Hari kiamat merupakan hari kebangkitan para manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amal ketika di dunia.

Maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah harus segera mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti.

Menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika datangnya hari kiamat dan beberapa fadhilah mengenai keistiqomahan membaca al waqiah.

.
.
.