Artikel

Jangan Membenci Orang Baik

Jangan membenci orang baik, karena berisiko tinggi. Jangan memusuhi orang baik, karena orang baik itu dilindungi Allah. Memusuhi orang baik sama dengan menantang Allah. membenci orang baik akan mendapat murka Allah. Memusuhi orang baik sama saja menentang Allah. Barang siapa menyakiti orang baik atau para kekasihku, maka dia menentang perang denganku, kata Allah. Kau boleh membenci orang jelek yang dholim padamu, itu wajar. Tapi kalau memaafkan itu lebih mulia. Kau boleh memusuhi orang jelek yang dholim padamu, itu wajar. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Kau boleh menyakiti orang yang menyakitimu, itu sah-sah saja. Tapi lantas apa bedanya mereka dan kau, sama jeleknya. Sayangi orang baik, maka kau akan disayang oleh Allah. Muliakan orang baik, maka kau akan dimuliakan oleh Allah. Bantulah orang baik, maka kau akan dibantu oleh Allah. Orang baik adalah orang yang banyak ibadah dan amal. Orang baik adalah orang yang tidak suka maksiat dan dosa. Orang baik adalah orang yang peduli dan tidak egois. Orang yang baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Orang baik adalah orang yang lemah lembut dan dermawan. Orang baik adalah orang yang penuh cinta dan kasih sayang.